Aksjonæroversikt Oslo Hiking (Januar 2021)

Aksjonærsammensetning