www.dnt.no

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer.

Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

No items found.